Officieel

Statuten en reglementen

Kanovereniging Zeeburg is op 7 september 2000 opgericht en staat ingeschreven onder nummer 34140524 bij de Kamer van Koophandel.

De vereniging kent naast de statuten een aantal reglementen. We zijn aangesloten bij het Watersportverbond en vallen daarom ook onder reglementen van het Watersportverbond. De statuten en reglementen zijn vastgesteld in algemene ledenvergaderingen van de vereniging.

De documenten vind je hieronder:


Bruikleenovereenkomst

Meerderjarige leden die een certificaat Kanovaardigheid A of vergelijkbaar hebben kunnen een overeenkomst sluiten om ook buiten club-activiteiten gebruik te kunnen maken van een club-boot. Neem hiervoor contact op met bestuur@kvzeeburg.nl.


Privacyverklaring

Als je lid wordt deel je  persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in een privacyverklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding hiervan, stel deze dan gerust per e-mail aan bestuur@kvzeeburg.nl.Vertrouwenspersonen

We willen iedereen veilig laten genieten van de kanosport. Maar misschien gebeurt er iets waardoor je je niet veilig voelt, je grenzen niet worden gerespecteerd, of de regels van de club of van eerlijk sporten worden overtreden. En misschien wil je of durf je dat niet direct te melden bij de instructeur of het bestuur.

Daarvoor hebben we vertrouwenscontactpersonen: clubgenoten bij wie je vertrouwelijk je verhaal kwijt kunt en die jou kunnen helpen met het vinden van een oplossing. En zonodig het bestuur in actie laten komen. Dit zijn:


Landelijk vertrouwenspunt sport

Als je liever met iemand van buiten de club praat, dan kan dat via het landelijk vertrouwenspunt sport: Centrum Veilige Sport Nederland.

Je kan via telefoon, email, of online contact opnemen.

Meer informatie van NOC*NSF over sport en integriteit: www.nocnsf.nl/sportenintegriteit