Aanmelden

Lidmaatschap

Als lid van de vereniging kun je meedoen aan alle club-activiteiten, waaronder cursussen en tochten. Je kunt daarbij gebruik maken van de faciliteiten in het clubgebouw, en van het club-materiaal of van een eigen boot die je bij ons kunt stallen.

Watersportverbond
Bij je lidmaatschap word je ook automatisch lid van het Watersportverbond. Leden komen op de KVZ-mailinglijst en ontvangen het blad van het Watersportverbond.

Aanmelden

Voor de introductiecursus gebruik je het aanmeldformulier.

Ervaren kajakkers kunnen mailen naar info@kvzeeburg.nl voor meer informatie.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap moet door een schriftelijke kennisgeving (e-mail aan bestuur@kvzeeburg.nl), die voor 1 december in het bezit van het bestuur moet zijn. Deze bevestigt de ontvangst via e-mail. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Beginners

Bij het eerste jaar lidmaatschap is een introductiecursus inbegrepen. We vinden het belangrijk dat je begint met de cursus. Zo weten we zeker dat je veilig het water op kunt, en kunnen we je laten kennismaken met de club en onze materialen.

Meer informatie over de introductiecursus vind je hier.

Jeugd

Voor informatie over het jeugdlidmaatschap kun je op deze pagina kijken, of mailen naar jeugd@kvzeeburg.nl.


Ervaren kajakkers

Als je al kunt kajakken of elders een introductiecursus hebt gevolgd kun je bij ons lid worden. Je kunt dan mee met tochten en je verder ontwikkelen met vervolgcursussen en workshops (alleen toegankelijk voor leden).
Je kunt varen in een clubboot en we hebben ook ligplaatsen voor eigen boten van leden.

Het stallen van een boot zonder lidmaatschap van de club is NIET mogelijk. Sowieso is het aantal ligplaatsen beperkt. Mocht je dit overwegen, neem dan eerst contact met ons op.

Voordat je lid wordt maken we graag kennis met je tijdens een introductietochtje. Dan kunnen wij zien hoe je vaart en we kunnen je meer vertellen over de club, de veiligheidsregels, en de omgang met het materiaal.

Voor kennismaken en aanmelden, mail naar info@kvzeeburg.nl.

Kosten

De prijzen gelden per kalenderjaar.

  • Lidmaatschap1,2: € 109,-

  • Gebruik club-materiaal1,2 of stalling eigen kano1,2,3: € 55,-

  • Inschrijfgeld (eenmalig): € 15,-


  • Borg sleutel kano-unit: € 12,-

  • Borg elektronische sleutel poort en gebouw: € 25,-


Heb je een stadspas met groene stip? Dan kom je in aanmerking voor korting op de contributie. Vermeld dit bij je aanmelding.

Je ontvangt bij inschrijving of aan het begin van het kalenderjaar een verzoek te betalen.
IBAN: NL13 INGB 0009 0090 49, t.n.v KVZ te Amsterdam


(1) Deze bedragen worden gehalveerd bij aanmelding na 1 september.

(2) Deze bedragen worden gehalveerd voor jeugdleden waarvan minstens één van de ouders/verzorgers lid is.

(3) Het aantal ligplaatsen is beperkt. Neem eerst contact op.